ماه گرفتگى :)

ساخت وبلاگ
چکیده : دیروز فیزیک امتحان نگرفت ، اون لحظه دلم میخواست کله ى خودمو صد بار بکوبونم به دیوار اه :.(  هفته ى د... با عنوان : ماه گرفتگى :) بخوانید :

دیروز فیزیک امتحان نگرفت ، اون لحظه دلم میخواست کله ى خودمو صد بار بکوبونم به دیوار اه :.( 

هفته ى دیگه سه تا امتحان دارم خدا وجدانا یه یارى برسون وجدانا گفتم خدایا عربى و شیمى حله خوندم اما این ریاضى واى این ریاضى اه این ریاضى خفن طور سخته :.....( 

دیشب میخواستم دوغ بخورم زدم لیوان و شکستم بعد گفتم حالا یه لیوان دیگه وردارم بخورم بعد تمیز میکنم داشتم باز میکردم خوش و خرم که یهوو گازش پاچید پاااااچیدا پاچید یعنى بگم کل کمد و استینم و کمد کنار فقط دوغ شد هعى دیگه گفتم همینجورى ادامه بدم دو تا کشته و یک زمخى به جا میمونه بنابر این با جمله ى اینکه دیگه من ... بخورم که بخوام دوغ بخورم صحنه ى حادثه رو رها کردم هعى :/ 

عکس ماه گرفتگى :)

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت: 12:33